PTU
ENDO 2023

SYMPOZJUM
Mazowiecki Dzień Urologiczny

18 listopada 2023, Józefów

LDU 2023

SYMPOZJUM
1. ŁÓDZKIE DNI UROLOGICZNE

1-2 grudnia 2023, Piotrków Trybunalski

OPZ 2023

SYMPOZJUM NAUKOWE
ODDZIAŁU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PTU

8-9 grudnia 2023, OLSZTYN