XV Spotkanie
Sekcji Adeptów Urologii PTU

Wrocław, 13-14 grudnia 2018

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W imieniu Zarządu Sekcji Adeptów Urologii PTU oraz własnym uprzejmie zapraszam do udziału w XV Spotkaniu Sekcji Adeptów Urologii PTU. Zgodnie z licznymi sugestiami uczestników poprzednich spotkań program naukowy został rozłożony na 2 dni – wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2018 roku w hotelu Ibis Styles (plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław).

W programie naukowym uwzględniono wykłady dotyczące węzłowych problemów urologii, ze szczególnym uwzględnieniem uroonkologii. W pierwszym dniu wysłuchamy wystąpień gości z zagranicy. Swój udział potwierdzili: prof. Ivan Minčik, dr Martin Franko, dr Alexander Heinz oraz dr Martin J. P. Hennig. Tego dnia odbędzie się też sesja wideo oraz pierwsza z sesji poświęconych przygotowaniu do europejskiego egzaminu specjalizacyjnego, w czasie której omówione zostaną wymogi formalne związane z postępowaniem dopuszczającym do pisemnego oraz ustnego egzaminu specjalizacyjnego.

W drugim dniu, zgodnie z kilkuletnią tradycją, odbędzie się między innymi symulacja egzaminu ustnego. W tym roku w roli egzaminatorów wystąpią prof. Marcin Słojewski oraz dr hab. Anna Kołodziej – długoletni członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie urologii – natomiast trudnej i niewątpliwie stresującej roli egzaminowanego podjął się (oprócz mnie) dr Bartosz Brzoszczyk.

Ważnym elementem Spotkania będzie zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w czasie którego podsumujemy działalność Sekcji w 2018 roku oraz dokonamy wyboru następnego przewodniczącego elekta.

Do zobaczenia we Wrocławiu! Paweł Stelmach Paweł Stelmach, przewodniczący Sekcji Adeptów Urologii PTU

OFERTA DLA UCZESTNIKA

OPŁATA REJESTRACYJNA*
(ceny brutto)
TERMIN WNIESIENIA OPŁATY
do 11 listopada 2018 od 12 listopada 2018
Lekarz, członek Sekcji Adeptów Urologii PTU 120,00 zł 160,00 zł
Lekarz nie będący członkiem PTU / SAU 150,00 zł 180,00 zł
Przedstawiciel firmy 250,00 zł

* Wysokość opłat jest uzależniona od przynależności do Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz terminu dokonania wpłaty.

OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:

udział w sesjach programowych

przerwę kawową w dniu 13 i 14 grudnia 2018

lunch w dniu 14 grudnia 2018

certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Sympozjum

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy Sympozjum mogą dokonać rezerwacji miejsc hotelowych przez stronę internetową Wydarzenia.

ZAKWATEROWANIE (13/14 grudnia 2018)
Hotel Ibis Styles (plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław)
Pokój 1-osobowy ze śniadaniem 250,00 zł / doba
Pokój 2-osobowy ze śniadaniami 300,00 zł / doba

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO PTU O NUMERZE:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę konferencji, np.: Jan Kowalski – udział w SAU18, Wrocław.

PROGRAM

Wrocław, 13-14 grudnia 2018

XV Spotkanie
Sekcji Adeptów Urologii PTU